Revolution Slider (Frontpage Slider Swe)

  • Den ledande utställningen för professionella växtodlare

  • Konkreta odlings- och sortförsök samt utställarrutor

  • Nyaste teknologin, forskningsrönen och möjligheter att utveckla sin odling

  • I försöksrutorna också höstgrödor och oljeväxter

  • Bli bekant med markstrukturen i observationsgropen

Aktuellt

9
Jul

Fältdagen tackar alla besökare och utställare!

Sammanlagt 3 700 personer besökte Fältdagen. Nu är det dags att tacka besökarna och utställarna för den här dagen.

9
Jul

EU aktivare med på den internationella spannmålsmarknaden

Det som påverkar den europeiska spannmålsmarknaden allra mest är eurons och dollarns kurs samt skillnaden mellan dessa kur

9
Jul

70 utställare och gedigen fackkunskap på Fältdagen 2015

 

PRESSMEDDELANDE 9.7.2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap           

ProAgria Etelä-Suomi

Följ oss

Samarbetspartner

Samarbetspartner
  • Käytännön Maamies