Peltopäivässä 70 näytteilleasettajaa ja vahva ammattisisältö

Olet täällä

Nylands Svenska Lantbrukssällskapin ja ProAgria Etelä-Suomen yhteistyössä näytteilleasettajien kanssa rakentama viides Peltopäivä avasi porttinsa Inkoossa Västankvarnin tilalla tänään torstaina. Näyttely on monipuolisempi ja laajempi kuin koskaan.

– Näytteilleasettajia meillä on kaikkiaan 70 eli juuri se, mitä tavoiteltiin. Se kertoo, että näyttelylle on tilausta ja paikalla ovat alan kaikki toimijat eri sektoreilta, tiivistää Peltopäivän näyttelypäällikkö Patrik Erlund Nylands Svenska Lantbrukssällskapista. – Vaikka alkukesän sääolot ja markkinatilanne eivät ole tänä vuonna suosineet, mieltä lämmittävää ja tulevaisuuden uskoa vahvistavaa on ollut viljelijöiden ja näytteilleasettajien laaja mielenkiinto näyttelyä kohtaan ja innostus kasvintuotannon asioiden esille saamiseksi. Esillä on runsaasti uutuuksia niin tekniikan kuin kasvien osalta, jatkaa näyttelyn toinen vastuuhenkilö Timo Mallinen ProAgria Etelä-Suomesta.

Näyttelyalue on hyvässä kunnossa ja koekentän ruutujen kasvustot ovat nauttineet viime viikkojen lämmöstä eikä vesi ole liiemmin haitannut, vaikka sitä on hieman tullutkin. – Kasvustot ovat näyttelyä ajatellen hyvässä mallissa eli katsottavaa riittää. Laajuus ja vertailtavuus korvaavat sitä, että kasvustot eivät ole ihan niin pitkällä kuin normaalina vuonna. Työnäytökset ovat myös valmiusasemissa sekä alueellisesti että koneiltaan. Viime kerralla työnäytökset vetivät heti katsojia ympärilleen, kuvaa Erlund.

Speakers’ Cornerissa käytännön asiaa ja kokemuksia

Peltopäivässä uutuutena on ravintola-alueen vieressä toimiva Speakers’ Corner, jonka aiheita voi kuunnella lounaan lomassa. Aiheina siellä ovat mm. miten 15 218 kilon syysvehnäsato saavutetaan?, hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020-palvelut, kasvin jalostusasiaa, kasvintuotannon kehittämisen kokemuksia, öljykasvituotannon tärkeydestä Suomessa, ajankohtaista luomuasiaa, erikoiskasvit viljelykierrossa luomuviljelijän näkökulmasta, osuuskuntamalli luomuviljelijän apuna sekä mekaaninen rikkatorjunta System Camelonilla.

– Puheenvuorojen pitäjinä on viljelijöitä, asiantuntijoita ja tutkijoita. Mahdollista on myös varata oma aika ja nousta puhumaan kokemuksistaan kasvintuotannosta, kehottaa Speakers’ Cornerin vetäjä Staffan Björkell Nylands Svenska Lantbrukssällskapista.

ProAgrian osastolla paneudutaan kannattavuuteen

Ammattiasiaa on runsaasti myös ProAgrin osastolla, jossa keskitytään ViljelyKasvu-toimintatavan esittelyyn ja Neuvo 2020 -palveluihin. ViljelyKasvu on erityisesti kehittävien ja kasvua haluavien kasvitilojen palvelu, jossa kasvintuotantoa kehitetään omien tulosten kautta analysoiden ja havaintoja tekemällä. Palveluun kuuluu myös paljon kiitosta saanut pienryhmätoiminta, jossa syvennytään käytännön kokemusten jakamiseen ja sen kautta hyvien johtamistapojen kehittämiseen ja päätösten tekemiseen omalla tilalla.

– Palvelu on laajentumassa koko Etelä-Suomen alueelle. Tänä kesänä on mukana runsaat 70 tilaa, joista luomutiloja on vajaat parikymmentä. Palvelussa mukana olevien tilojen keskikoko on pitkän matkaa yli sata hehtaaria, toteaa kasvintuotannon asiantuntija Harri Nopanen ProAgria Etelä-Suomesta.

Myös kärkitiloilla ulkopuolisen asiantuntijan palkkaaminen kannattaa, sillä tilasokeus tulee nopeasti. Monesti asioita tehdään rutiininomaisesti sukupolvesta toiseen eikä kyseenalaisteta, että asiat voitaisiin tehdä toisella tavalla. – Olemme pystyneet korjaamaan esimerkiksi selviä kasvustossa havaittuja ongelmia ja saatu siten kasvukaudelle parempi tulos. Talouslaskelmien ja vertailutietojen kautta on saatu monella tilalla kiinni kannattavuuden kannalta vuotavat kohdat ja pystytty tekemään nopeitakin korjausliikkeitä, kertoo ViljelyKasvu-asiantuntija Samuel Jussila ProAgria Etelä-Suomesta.

Neuvo 2020 on monelle tilalle mahdollisuus tutustua asiantuntijapalveluihin ja käynnistää erilaisia kehityshankkeita tilallansa. Neuvon kautta tarjotaan varmuutta, eri asioiden optimointia ja mahdollisuutta verkostoitua. – Neuvon teemat mm. kasvinsuojelun ja maan rakenteen osalta ovat ympäristöasioiden hallinnan kannalta myönteisiä, mutta oleellista on huomata että samalla kehitetään tilan taloutta, kiteyttää ProAgrian osastolla Neuvo 2020 palveluja esittelevä palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen.

Lisätietoja

Patrik Erlund, näyttelypäällikkö, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 0400 860 630, patrik.erlund@nsl.fi

Timo Mallinen, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi, 0400 542 569, timo.mallinen@proagria.fi

Staffan Björkell, viestintävastaava, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 040 773 3979, staffan.björkell@nsl.fi

Harri Nopanen, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, 043 824 9603, harri.nopanen@proagria.fi

Samuel Jussila, ViljelyKasvu-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, 040 595 7515, samuel.jussila@proagria.fi

Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi