70 utställare med på Fältdagen

You are here

Till Fältdagen kommer allt som allt 70 centrala utställare inom branschen vilket är mer än någonsin tidigare på Fältdagen. Alla sektorer inom växtproduktion är väl representerade. Den omfattande utställargruppen bygger med sitt innehåll upp en mångsidig och intressant utställning.

Se alla deltagande utställare här.