70 utställare och gedigen fackkunskap på Fältdagen 2015

You are here

 

PRESSMEDDELANDE 9.7.2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap           

ProAgria Etelä-Suomi

                                                                                      

 

70 UTSTÄLLARE OCH GEDIGEN FACKKUNSKAP PÅ FÄLTDAGEN 2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Södra Finland arrangerar nu Fältdagen för femte gången på Västankvarn gård i Ingå, i dag torsdagen den 9 juli. Utställningen är den här gången mångsidigare och mer omfattande än någonsin tidigare.

- Vi har sammanlagt 70 utställare på fältet, vilket var vår målsättning. Det här visar på att utställningen har en tydlig beställning. På plats här i dag finns samtliga centrala branschaktörer, sammanfattar Fältdagens utställningschef Patrik Erlund vid Nylands Svenska Lantbrukssällskap. – Trots att försommarens väderförhållanden och marknadsläge inte varit fördelaktiga, har utställarnas stora intresse för utställningen och ivern att utveckla växtodlingen värmt sinnet och stärkt framtidstron. På utställningen finns rejält med nyheter såväl för teknikens som för växternas del, fortsätter Timo Mallinen, kundchef vid ProAgria Etelä-Suomi.  

Utställningsområdet är i gott skick och försöksrutornas växtbestånd har gynnats av de föregående veckornas värme. Nederbörden har inte hittills haft någon avsevärd negativ inverkan trots att det har regnat en del. – Växtbestånden är i gott skick med tanke på utställningen, det finns mycket att se och observera. Omfattningen och jämförbarheten ersätter det, att växtbestånden inte hunnit utvecklas lika långt som under många andra år. Arbetsdemonstrationerna är också färdiga att genomföras både för områdets och maskinernas del. Förra gången drog arbetsdemonstrationerna genast åskådare till sig och nu är de minst lika spektakulära, beskriver Erlund

Praktiska ärenden och erfarenheter vid Speakers´ Corner

En verklig nyhet på Fältdagen är Speakers´ Corner, som ligger intill restaurangområdet. Där kan man lyssna på olika anföranden medan man äter lunch. Teman där är t.ex. hur en höstveteskörd på 15 218 kg uppnås, hur man utnyttjar rådgivningens Råd 2020-tjänster, växtförädlingens nyckeltal, utveckling av gårdarnas växtodling, oljeväxtodlingens framtida mål i Finland, andelslagsmodellen som växtodlarens hjälpmedel samt mekanisk ogräsbekämpning med den svenska innovationen System Cameleon.

- Anförandena hålls av odlare, experter och forskare. Det är också möjligt att ännu under dagens gång reservera en egen tid och stiga fram på den lilla scenen för att till exempel tala om sina egna erfarenheter av växtodling, uppmanar rådgivaren och kommunikationsansvariga Staffan Björkell vid Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

På ProAgrias avdelning sätter man sig in i gårdens lönsamhet

Det finns mycket fackkunskap också på ProAgrias avdelning, där man under Fältdagen fokuserar på presentation av ViljelyKasvu-konceptet och Råd 2020-tjänsterna. ViljelyKasvu är en tjänst speciellt för växtodlingsgårdar som vill utvecklas och växa. Gärdar där växtodlingen utvecklas ur egna resultat genom att göra analyser och observationer. Till tjänsten hör också smågruppsverksamheten som jordbrukarna uppskattat mycket, där man fördjupar sig på att dela med sig av praktiska erfarenheter och via det utveckla ledarskapet och beslutsfattandet på den egna gården.

-Tjänsten håller på att etablera sig på hela ProAgria Etelä-Suomis område. Denna sommar är drygt 70 gårdar med, varav knappt 20 är ekogårdar. Medelstorleken på gårdarna som är med i tjänsten är mycket större än hundra hektar, konstaterar växtodlingsexperten Harri Nopanen på ProAgria Etelä-Suomi.

Också vid de mest framgångsrika gårdarna lönar det sig att anställa en utomstående expert, eftersom gårdsblindheten tyvärr kommer rätt snabbt. Ofta görs saker rutinmässigt från generation till generation utan att ifrågasätta. -Vi har t.ex. kunnat upptäcka problem i växtbeståndet, åtgärdat dem, och sedan fått ett bättre resultat redan under samma växtperiod. Genom ekonomiberäkningar och jämförelsedata har man på flera gårdar fått reda på ”var det läcker” och snabbt kunnat göra reparationsrörelser, berättar ViljelyKasvu-experten Samuel Jussila på ProAgria Etelä-Suomi.

Råd 2020 är för många gårdar en möjlighet att bekanta sig med experttjänster och starta olika utvecklingsprojekt på sin egen gård. Råd 2020 erbjuder säkerhet, optimering av olika saker och möjligheter att bilda nätverk. – Råd 2020 teman för växtskyddets och markstrukturens del är avsedda att vara mycket miljövänliga, men för en jordbrukare är det nödvändigt att märka att man samtidigt utvecklar gårdens ekonomi, sammanfattar servicegruppchef Sari Peltonen, som presenterar Råd 2020-tjämsterna på ProAgrias avdelning och även i Speakers´ Corner.

Tilläggsinformation

Patrik Erlund, utställningschef, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, telefon 0400 860 630, patrik.erlund@nsl.fi
Timo Mallinen, kundchef, ProAgria Etelä-Suomi, telefon 0400 542 569, timo.mallinen@proagria.fi
Staffan Björkell, kommunikationsansvarig, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, telefon 040 773 3979, staffan.björkell@nsl.fi
Harri Nopanen, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, 043 824 9603, harri.nopanen@proagria.fi
Samuel Jussila, ViljelyKasvu-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, 040 595 7515, samuel.jussila@proagria.fi
Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi