EU aktivare med på den internationella spannmålsmarknaden

You are here

Det som påverkar den europeiska spannmålsmarknaden allra mest är eurons och dollarns kurs samt skillnaden mellan dessa kurser och energipriset, där då allra mest oljepriset och dess förändringar samt också vetets världsmarknadspris, berättar Agritels ledande marknadsexpert Francois Thaury i sitt föredrag på Fältdagen.

Förutom den globala spannmålsmarknaden så analyserar Thaury också de stora spannmålsmarknadernas läge. I synnerhet USA, Kanada, Australien, Ryssland och Ukraina. Samtliga har märkbara svårigheter, antingen beroende på att det är för fuktigt eller för torrt. Dessutom har den politiska instabiliteten i Ryssland och Ukraina inverkan på spannmålsmarknaden.

EU:s spannmålsbalans var god ännu för två veckor sedan. Efter det har det regnat alltför mycket i hela EU och läget har förändrats. Påverkningarna på spannmålskvaliteten kommer att vara märkbara också i Tyskland och Polen. – Europa borde vara aktivare på den internationella spannmålsmarknaden tillsammans med de övriga aktörerna, säger Thaury.

De stora spannmålsuppköparna på den internationella marknaden är Indien och Kina. Kina köper speciellt korn från världsmarknaden. Sojaskörden var god förra året och marknaden drog. Det kommande året förutspås bli sämre. Ukraina är för tillfället det land i världen som producerar mest raps, på grund av att Kanada har problem med väta och Australiens produktion har minskat.