Fältdagen 2015 växer i omfattning och erbjuder fackkunskap till professionella växtodlare

You are here

 

Fältdagen är den ledande utställningen och evenemanget för professionella växtodlare i Finland.

Temat för Fältdagen 2015 är jordbearbetning och precisionsodling. På utställningen kan gällande temat bekanta sig med arbetsdemonstrationer, odlings- och sortförsök samt med Gropen där markstrukturen åskådliggörs på ett tydligt sätt.

Det här kommer givetvis att märkas av på utställningen genom bland annat Gropen (markstruktur), arbetsdemonstrationer och i odlingsförsöken. Det här betyder ändå inte att Fältdagen inte skulle behandla också andra viktiga frågor som hänför sig till växtodling!

Fältdagen ordnades senaste gång i juli 2013. Evenemanget var lyckat och besökarantalet växte till närmare 3 000 personer. Målet är nu ställt på klar tillväxt i besökarantalet samt att se till att utställningen har allt mer att erbjuda i form av branschkunskap. Motsvarande fältdagar utomlands har nått en stor popularitet och blivit viktiga forum för olika aktörer inom växtodlingssektorn. Det här eftersträvar vi också med Fältdagen.

Fältdagen 2015 arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap, ProAgria Etelä-Suomi och ProAgria Keskusten Liitto. Som huvudsaklig samarbetspartner fungerar tidningen Käytännön Maamies.

Fältdagens kommande utbud samt aktualiteter från försöksodlingen kan man följa med på Fältdagen 2015:s nyligen öppnade webbplats: www.faltdag.fi. Anmälningen för utställare har öppnats!

Tilläggsinformation:

Patrik Erlund, utställningschef, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, tel. 0400 860630, patrik.erlund@nsl.fi.
Timo Mallinen, kontaktperson, ProAgria Etelä-Suomi, tel. 0400 542569, timo.mallinen@proagria.fi
Staffan Björkell, kommunikationsansvarig, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, tel. 040 7733979, staffan.bjorkell@nsl.fi