Fältdagen i Ingå 06.07.2017

You are here

Årets Fältdag ordnas i Västankvarn i Ingå den 6.7.2017. Som mål har utställningen 60 -70 utställare och 3 000 besökare.
Temat för i år är "lönsam ökning av skördenivån".

Till fältdagens utställningschef har utsetts agronom Hannu Mikkola från ProAgria Etelä-Suomi. Fältdagen ordnas av Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Etelä-Suomi.