Fältdagen tackar alla besökare och utställare!

You are here

Sammanlagt 3 700 personer besökte Fältdagen. Nu är det dags att tacka besökarna och utställarna för den här dagen. Vi tackar också för all respons som vi fått av er.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar och så möts vi nästa gång i Ingå 2017! Nästa sommar ordnas Fältdagen i Österbotten i slutet av juli.