Fältdagens 2015 -utställningsguide kom ut: på fältet finns experter, QR-koder och webbsidor som är lätta att bläddra i

You are here

Fältdagens utatällningsguide kom ut i slutet av förra veckan mellan tidningen Käytännön Maamies. Guiden behadlar omfattande utställningsutbudet, utställarna, programmet och nyheterna. Bekanta dig på förhand med vårt omfattande utbud. 
 
På utställningen kan du dessutom följa med innehållet, kartan över området eller aktuella saker direkt med din mobilapparat. Vår webbsida www.peltopaiva.fi är responsiv, d.v.s. du får webbsidans information till din mobiltelefon på ett sätt som gör det lätt att bläddra. Där är det lätt att ta fram saker och kontrollera programmet och kartan. 
 
På utställningsområdet har vi gjort olika möljligheter för dig att lätt bekanta dig med fältets information. På en guidad fälttur kan du på olika punkter diskutera med våra experter, som hjälper dig med olika saker. På sortförsöksfältet har vi satt ut QR-koder som hjälper dig att få tag på information om sorterna och bekanta dig med dem på plats. Dessutom kan du på olika ställen se experternas videor om vad det lönar sig att observera på sortfösöksfältet och hur resultaten ska tolkas.
 

Se videor

Vårspannmål

Höstspannmål

Höstoljeväxter

 

Bläddringsbar digitaltidning

Utställningsguiden finns också tillgänglig på skärmen eller som bläddringsbar digitaltidning för mobilen. Öppna tidningen via denna länk.