Omfattande intresse för Fältdagen, besökarantalet överraskade arrangörerna

You are here

PRESSMEDDELANDE 9.7.2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap                                                                        
ProAgria Etelä-Suomi

Fältdagen på Västankvarn gård i Ingå lockade på utställningsdagen den 9.7. rejält med människor med intresse för växtodling. Besökarantalet var sammanlagt 3 700, vilket är rejält än då utställningen arrangerades senaste gång. – Vi hoppade förstås på ett högt besökarantal, men vi kunde inte förvänta oss så här många nya besökare. Många grupper kommer från olika delar av Finland, vilket visar på hur viktigt det är att bilda nätverk och utbyta erfarenheter mellan kollegor. Det höga besökarantalet föregicks av utställarnas förhandsintresse för Fältdagen. Sammanlagt 70 utställare är en märkbar prestation i växtodlingsbranschen, säger Fältdagens utställningschef Patrik Erlund.

Förutom det höga besökarantalet så gläds Fältdagens arrangör av att det finns en plats för ett sådant här praktiskt evenemang som samlar branschens centrala aktörer. Det berättar också om aktörernas och odlarna tro på sin bransch och att bli framgångsrik i den. – Det är alldeles tydligt att unga och nya odlare har hittat evenemanget. Det berättar igen att inställningen till växtodling blir allt mer professionell. Utställarna är nöjda, vilket är viktigt, för utan dem blir det inga utställningar, konstaterar kundchef Timo Mallinen på ProAgria Etelä-Suomi.

Försöksfältet, dess omfattning och olika jämförelser var speciellt omtyckta bland besökarna. Det var lätt att bekanta sig med resultaten och fatta beslut utgående från dem. Också arbetsdemonstrationerna drog mycket folk. I synnerhet System Cameleon och Geotrims arbetsdemonstrationer var väldigt åskådliga och intresserade besökarna. Jämförelseresultaten kunde besökarna ta del av genom QR-koder och videor.

Fältdagen nästa gång i Ingå 2017

Den landsomfattande Fältdagen i Ingå, på Västankvarn gård, ordnas nästa gång 2017, då vi också firar Finlands 100 självständiga år och den finländska lantbruksrådgivningens 220 år. Innan det ordnas Fältdagen nästa år i landskapet Etelä-Pohjanmaa i slutet av juli. – Vi ses i Ingå 2017 och före det i Österbotten, skrattar en glad och lättad Patrik Erlund som fungerar som utställningschef för Fältdagen.

Tilläggsinformation

Patrik Erlund, utställningschef, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, telefon 0400 860 630, patrik.erlund@nsl.fi

Timo Mallinen, kundchef, ProAgria Etelä-Suomi, telefon 0400 542 569, timo.mallinen@proagria.fi

Staffan Björkell, kommunikationsansvarig, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, telefon 040 773 3979, staffan.björkell@nsl.fi

 

www.faltdag.fi

www.facebook.com/peltopaiva

www.twitter.com/peltopaiva