Tidtabellen för eFältdagen visade sig vara för snäv

You are here

Idag beslöt man att inhibera den webbaserade eFältdagen för denna sommar.  eFältdagen var planerad runt sortförsöken i Västankvarn. Det planerade virtuella evenemanget väckte stort intresse bland de tilltänkta utställarna men en för kort tid för förberedelser samtidigt som växtperioden har framskridit snabbt, har minskat på möjligheterna att skapa ett tillräckligt brett innehåll.

Den respons vi har fått på vårt planerade virtualkoncept har varit uppmuntrande och därför kommer vi att fortsätta förberedandet av konceptet för kommande år. Utvecklingen av webbplattformer bjuder på alldeles nya dimensioner för yrkesevenemang som detta.

Vi tackar alla samarbetspartners för aktivt deltagande i planeringen av det nya fältdagskonceptet.Vi kommer att vara bättre förberedda på att förverkliga de nya idéerna i framtiden.

 

Med samarbetshälsningar

Ari Toivonen ProAgria Etelä-Suomi

Henrik Lassas Nylands Svenska Lantbrussällskap
Henri Honkala ProAgria Tapahtumat Oy