Våta åkrar, vad ska göras?

You are here

Försening av sådden p.g.a. rikliga regn och åkrarnas fuktighet har varit ett faktum i år. Även förgulnade av växtbeståndet är ett tecken på för stora vattenmängder på åkrarna.

Detta aktuella ämne går man in på i Fältdagens markgrop där professor Laura Alakukku vid Helsingfors Universitet ger råd om vattenhushållning, hur den kan förbättras, vilka saker som bör beaktas och hur det lönar sig att sköta om dikningen och underhållet av dem. Sessionerna i markgropen börjar varje hel timme. Läs mer.

Dessutom är täckdikningsexperterna med på ProAgrias avdelning. Med dem lönar det sig att diskutera renovering av täckdiken, hur de kan underhållas och vad man kan göra i förväg.