Videor och jämförelser ur QR-koder

You are here

Som nyhet på Fältdagen har vi hämtat QR-koder på fältet för att underlätta jämförandet av olika spanmmålssorter med varandra med tanke på de viktigaste egenskaperna. Koderna finns skilt i varje sorts egen sorttavla och du kan lätt få fram jämförelsetabellen på din smarttelefon. På så sätt kand du snabbt jämföra den bestämda sorten med de andra och se hur den har klarat sig i sortfösöken mot andra mostsvarande.

Bakom QR-koderna har vi också hämtat videor som ger en inblick i olika försök. På videorna berättar Fältdagens utställningschef Patrik Erlund kort vad det lönar sig att observera vid rutorna.

QR-kodläsare kan lätt laddas från en applikationsaffär eller på Windows telefoner hittas den direkt som den ögonbild som kommer fram på skärmen som öppnas via sökfunktionen som finns på startskärmen.