Revolution Slider (Frontpage Slider Swe)

  • Konkreta odlings- och sortförsök samt utställarrutor

  • Nyaste teknologin, forskningsrönen och möjligheter att utveckla sin odling

  • I försöksrutorna också höstgrödor och oljeväxter

  • Bli bekant med markstrukturen i observationsgropen

Aktuellt

15
Jun

Tidtabellen för eFältdagen visade sig vara för snäv

Idag beslöt man att inhibera den webbaserade eFältdagen för denna sommar.  eFältdagen var planerad runt sortförsöken i Väs

2
Apr

Nya alternativ till Fältdagen provas

På grund av den rådande Coronasituationen kan Västankvarn Fältdag 2020 i Ingå inte förverkligas i traditionell stil den 9.7.2020

28
Jul

Drygt 3000 besökare på fältdagen

Fältagen 2017 samlade professionella växtodlare till Ingå torsdagen den 6.7. Evenemanget lockade drygt 3000 besökare.

7
Apr

Flera centrala aktörer har redan bekräftat att de kommer till Fältdagen – Arbetsdemonstrationerna redan fullbokade

Det traditionella och mångsidiga växtodlingsevenemanget Fältdagen ordnas i år den 6.7 i Västankvarn i Ingå.

Samarbetspartner

Samarbetspartner
  • Käytännön Maamies