För besökare

You are here

Välkommen till Fältdagen!

 
Fältdagen, som nu arrangeras för femte gången, kommer att bli ett mångsidigt evenemang för professionella växtodlare.
 

Den här gången är temat ny teknologi och hur man drar nytta av den i växtodlingen

 
 • höst- och oljeväxtodling
 • precisionsodling, IPM-växtskydd
 • användning av datateknologi
 • energieffektivitet
 • resurseffektivitet, bl.a. bearbetningsmaskiner
 

På försöksfältet finns mycket att se

 
 • Du får det mesta ut av fältförsöken genom att bekanta dig med försöksrutorna enligt den utmärkta rutten
 • Kom med på en guidad runda, du får ta del av rådgivarnas analyser och referensinformation av de andra som deltar i rundan
 

De officiella sortförsöken innehåller mycket odlingsinformation. 

 
Dessutom tar odlingsförsöken fasta på olika metoders inverkan på skörden.
 

Utställarna är med i Fältdagen på bred front

 
 • Av dem får man aktuell information om maskiner, faktorer som inverkar på skörden och olika tjänster
 • Vid arbetsdemonstrationerna ser du maskinerna i arbete i praktiken
 • Det här året ordnar vi två gemensamma arbetsdemonstrationer i stället för en
 • Vid växtskyddssprutornas munstyckes testbänk ser du konkret, vilka munstycken lämpar sig för vilken typs besprutning och kantzoner
 • Vi vill utveckla Fältdagen för allt bättre svara på dina behov som en professionell växtodlare. Därför utför vi en enkätundersökning på utställningsområdet. Vi hoppas att du tar dig tid och delger oss den värdefulla informationen som vi behöver för att fortsätta utveckla Fältdagen.
 
Trevlig utställningsdag!