För utställare

You are here

Förstärk ditt företags synlighet och image på Fältdagen

Fältdagen är växtodlingens ledande nationella utställning för professionella växtodlare.

  • Fältdagen äger rum på ett gemensamt utställningsområde på Västankvarn gård, 5 km från Ingå centrum.
  • Följ skyltningen mot Västankvarn försöksgård.
  • Utställningen tema är ny teknologi och hur man drar nytta av den i växtodlingen.
  • I synnerhet professionella växtodlare beaktas vid evenemanget.
  • På Fältdagen diskuteras aktuella frågor, som hantering av risker i växtodlingen.
  • Evenemanget erbjuder rikligt med kundkontakter.

Kunderna kommer för att skaffa kunskap och träffa människor med liknande intressen.

Anmälning är redan i gång!

Bekanta dig med vårt utställningsområde och anmäl dig till sommarens ledande utställning för professionella växtodlare.

ProAgria Etelä-Suomi och Nylands Svenska Lantbrukssällskap välkomnar Fältdagens utställare till Västankvarn!