Guidad fältrutt

You are here

På Fältdagens försöksfält har man gjord färdigt en fältrutt som underlättar bekantandet. På fältrutten kan du under ledning av experter bekanta dig med saker som finns i rutorna eller gå runt på egen hand. 

Fältrutten är skyltad med gröna K-symboler. Du hittar dem också på kartan över fältet med dessa tecken. Vår rekommenderade rutt är Lukes fånggröda fält, gropen och sortjämförelserna.

Till kartan här.