Markgropen ger en blick under ytan

You are here

 

Professor Laura Alakukku påminner om att markstrukturens viktigaste egenskaper är en god vattengenomtränglighet och strukturens hållbarhet. Vattenhushållningens funktionalitet på åkern kan bedömas genom att följa med grundvattennivån och vattenmängden som rör sig genom täckdiken.

 

En fungerande dikning förbättrar odlingssäkerheten i extrema förhållanden likt föregående somrar. På våren lönar det sig inte att skynda sig ut på åkrarna med tunga maskiner innan de har torkat jämnt och tillräckligt mycket. Odling av djuprotade växter och i vissa fall mekanisk förstörelse av förtätningar förbättrar vattengenomträngligheten och hjälper rotsystemet att bilda förbindelser till bottenjorden. 

 

Långtidspåverkningar åstadkoms med markens naturliga funktioner. Porstrukturer och smulor orsakade av små organismer och växtrötters funktion är hållbarare än de mekaniskt skapade. De små organismernas funktion i marken aktiveras vid växelbruk. Även kalkningen har förutom på växtrötternas näringsupptagning en stor inverkan på åkerns små organismer. "Att sköta om markens tillstånd borde tas som en lika regelbunden sak som maskiners årsunderhåll.

 

Med faktorer som påverkar markstrukturen kan man bekanta sig i Helsingfors universitets observationsgrop under ledning av Laura Alakukku. I år växer där italienskt rajgräs. En del av området alvluckras, så i gropen kan man se alvluckringens påverkar markens struktur. Dessutom kan man från under ytan betrakta bearbetningsskiktets tillstånd, känna igen mojliga förtätningar eller syrefria skikt samt observera maskgångar och jordens smulstruktur. Vid gropen presenteras också kontinuerlig mätning av markens fuktighet

 

Vid markgropen presenterar Laura Alakukku marktstrukturens hemligheter varje hel timme fr.o.m. kl. 11